Skov entreprenøren på Møn dækker alle former for naturarbejde, både erhverv og privat.

Hus & Have
Fældning og Beskæring

Klipning af græs

Klipning af hæk

Fræsning

Anlægning af græsplane

Bortskaffelse af haveaffald

Opsætning af vildthegn

Skoven
Skovning og udkørsel, brænde og kævler

Opsætning af vildthegn

Høvling af grusveje

Alt i plantning

Beskæring af træer